КОРИСТУВАЦЬКА УГОДА ДЛЯ КОРИСТУВАЧА МАРКЕТПЛЕЙСУ

Дана Угода є юридичним документом та публічним договором, що регулює відносини між Маркетплейсом “Emax Маркет” (надалі - "Маркетплейс") та фізичними та юридичними особами (надалі - "Користувач"), які зареєстровані на Маркетплейсі та/або використовують будь-яку послугу або функціональну можливість, надану Маркетплейсом. Користувач, будучи дієздатною фізичною особою або юридичною особою, надає свою згоду на умови цієї Угоди та зобов'язується дотримуватись її положень. В разі незгоди з умовами Угоди, Користувач повинен припинити використання сервісів Маркетплейсу.

У даній Угоді, нижче наведені терміни мають таке значення:

- Авторське право - це особисті немайнові та майнові права, які виникають у автора у зв'язку зі створенням ним твору і охороняються законом.

- Акаунт - це обліковий запис Користувача на Маркетплейсі.

- Контент - інформаційно значущий вміст інформаційної системи Маркетплейсу.

- Конфіденційна інформація - це відомості, що належать окремим фізичним або юридичним особам і підлягають особливим умовам доступу і розповсюдження.

- Комерційна таємниця - це конфіденційна інформація соціально-економічного характеру недержавного значення, яка має дійсну або потенційну комерційну цінність для підприємства і підлягає особливому режиму забезпечення конфіденційності та доступу.

- Логін - це алфавітно-цифровий набір символів, що ідентифікує користувача в комп'ютерній мережі.

- Пароль - це секретне слово або послідовність символів, призначені для підтвердження особи або її прав.

- Маркетплейс - це веб-сайт, що надає користувачам мережі Інтернет різноманітні інтерактивні сервіси (послуги), що функціонують в рамках цього веб-сайту.

- Посилання - це виділений елемент тексту, що дозволяє переходити до інших частин та з'єднуватися з комп'ютерними системами, що містять гіпертекстові документи.

Ця Угода містить обов'язкові умови, які регулюють користування Маркетплейсом і використання його сервісів. Користувач повинен уважно ознайомитися з умовами цієї Угоди перед реєстрацією на Маркетплейсі або користуванням будь-якою послугою чи функціональністю Маркетплейсу.

 1. Загальні умови

 1.1. Маркетплейс надає свої послуги (служби) Користувачу на умовах, викладених у даній Угоді, яка може бути змінена Маркетплейсом без попереднього повідомлення. Нова редакція Угоди набуває чинності з моменту її публікації на Маркетплейсі за адресою: https://emax.com.ua/terms-conditions

 

1.2. Ця Угода та всі відносини між Користувачем і Маркетплейсом, що виникають при використанні сервісів, підпорядковані законодавству України. В тексті Угоди під "законодавством" розуміється законодавство України.

 

1.3. Користувач і Маркетплейс погоджуються, що будь-які правові питання, що виникають у зв'язку з цією Угодою, підлягають юрисдикції судів України. Незважаючи на це, Користувач погоджується, що Маркетплейс має право використовувати засоби правового захисту в будь-якій юрисдикції.

 

1.4. Використання сервісів Маркетплейсу регулюється чинною Угодою та локальними угодами, що стосуються окремих сервісів Маркетплейсу.

  

  1. Предмет Угоди

 

2.1. Маркетплейс надає користувачам доступ до різноманітної інформації. Всі наявні послуги на момент укладення цієї Угоди, а також їхні модифікації та нові послуги, є предметом цієї Угоди.

 

2.2. Користувач розуміє та приймає, що всі послуги надаються "як є," і Маркетплейс не несе відповідальності за будь-які затримки, відмови, неправильну або несвоєчасну доставку, видалення або втрату будь-якої інформації.

 

  1. Інформація Маркетплейсу

 

3.1. Уся інформація, розміщена на Маркетплейсі, є загальнодоступною, за винятком інформації, що міститься в поштових сервісах Користувача. Загальнодоступною вважається інформація, до якої можуть отримати доступ всі користувачі через Маркетплейс.

 

3.2. На Маркетплейсі відсутня цензура, але усі дані, розміщені Користувачем, повинні відповідати тематиці Маркетплейсу, вимогам етики, моралі, нормам ділової практики і чинного законодавства.

 

3.3. Маркетплейс може збирати та обробляти анонімну інформацію про відвідувачів, включаючи їхні інтереси, хобі, та інші дані, що допомагають покращити зміст Маркетплейсу та рекламу. Користувач надає свою згоду на це, реєструючись на Маркетплейсі. Маркетплейс може розділяти агреговану інформацію про користувачів з рекламодавцями, діловими партнерами, спонсорами та іншими третіми особами для покращення вмісту Маркетплейсу і рекламних матеріалів. Реєструючись на Маркетплейсі Користувач надає Маркетплейсу, в тому числі - в особі його уповноважених осіб (юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які його представляють та від імені яких укладаються договори з Користувачами), згоду на включення всіх його персональних даних, що містяться на Маркетплейсі до бази персональних даних відповідних уповноважених осіб, а також згоду на обробку зазначених персональних даних та їх розкриття третім особам, без отримання від нього додаткової згоди та/або повідомлення, з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових, трудових, господарських, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, забезпечення ефективної роботи Маркетплейсу. Користувач, шляхом реєстрації на Маркетплейсі, підтверджує, що він повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних уповноважених осіб Маркетплейсу і ознайомлений з метою обробки його персональних даних. Маркетплейс може збирати наступну інформацію про Користувача: ім'я, прізвище, по батькові, уповноваженої особи компанії, назву компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адресу електронної пошти, адреса розташування компанії та інше.

3.4. Сторінки Маркетплейсу можуть містити посилання на інші ресурси. Ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що Маркетплейс не несе жодної відповідальності за доступність цих ресурсів і за їх контент, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням цих ресурсів.

  

  1. Права та обов’язки Користувача

4.1. Користувач має право використовувати сервіси Маркетплейсу відповідно до умов цієї Угоди включаючи:

4.1.1. Користувач має право створювати облікові записи для своєї компанії на Маркетплейсі, включаючи додавання її до каталогу підприємств, а також може реєструватися особисто. При реєстрації імені Користувач несе особисту відповідальність за порушення авторських прав і прав інтелектуальної власності третіх осіб з його використання.

4.1.2. Користувач має право використовувати функціонал Маркетплейсу для створення інтернет-сайтів або інтернет-магазинів, а також може користуватися деякими послугами безкоштовно. Крім того, Користувач може придбати додаткові платні функції та послуги відповідно до актуальних цін.

4.2. Користувачі Маркетплейсу повинні дотримуватися законів, норм моралі та етики мережі Інтернет і не використовувати Маркетплейс для незаконних або морально неприпустимих цілей.

4.3. Користувач зобов'язується надавати правдиву, точну і повну інформацію при реєстрації на Маркетплейсі та підтримувати цю інформацію в актуальному стані. У випадку, якщо Маркетплейс виявить надану Користувачем інформацію неповною або недостовірною, Маркетплейс має право заблокувати або видалити обліковий запис Користувача і відмовити в наданні своїх послуг. Маркетплейс також залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження наданих даних та запитати відповідні підтверджуючі документи.

4.4. Користувач розуміє і приймає, що він повністю відповідає за всі матеріали (контент), які він завантажує, надсилає або передає за допомогою послуг Маркетплейсу. Маркетплейс не контролює цей контент і не несе відповідальність за його точність, повноту або якість. Користувач повинен періодично перевіряти і виправляти невірну інформацію на Маркетплейсі та надавати точну інформацію про свої товари та послуги.

4.5. Користувачі зобов'язані сумлінно виконувати свої зобов'язання перед покупцями, які оформили замовлення відповідних товарів/послуг на Маркетплейсі, зокрема:

- обробляти замовлення на товари/послуги вчасно, не пізніше ніж протягом 3 календарних днів (якщо інше не встановлено);

- інформувати покупців про неможливість поставки товару/послуги в узгоджені терміни з обов'язковим вказанням причин та уточненням строків виконання;

- розглядати та відповідати на скарги, претензії та пропозиції покупців, пов'язані з діяльністю Користувача на Маркетплейсі вчасно та об'єктивно.

 

4.6. Користувач повинен утримуватися від використання Маркетплейсу з такими цілями:

 

4.6.1. Розміщення, відправлення, передачі або будь-якого іншого способу опублікування матеріалів, що є незаконними, шкідливими, загрозливими, образливими для моралі, наклепницькими, порушують авторські права, пропагують ненависть і/або дискримінацію особи;

 

4.6.2. Представлення себе як іншу особу або представника організації чи співтовариства без належних на те повноважень, а також введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких товарів чи послуг;

 

4.6.3. Розміщення, відправлення, передачі або будь-якого іншого способу опублікування матеріалів, які Користувач не має права робити доступними за законом або в рамках будь-яких договірних відносин;

 

4.6.4. Розміщення, відправлення, передачі або будь-якого іншого способу опублікування матеріалів, які порушують права на патенти, торгові марки, комерційну таємницю, авторські права чи інші права власності та/або авторські права третьої сторони, на які Користувач не має права;

 

4.6.5. Навмисне порушення законодавства або норм міжнародного права;

 

4.6.6. Розміщення інформації про товари, які йому не належать, чи послуги, які ним не надаються, при цьому, розміщуючи інформацію про товар або посл